Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de website en de diensten van Libento. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Libento respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Libento kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van Libento, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Libento verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

 1. Naam
 2. E-mailadres
 3. Telefoonnummer
 4. Onderwerp
 5. Bericht

De volgende persoonsgegevens worden bij het doen van een bestelling verwerkt:

 1. Voornaam
 2. Achternaam
 3. Bedrijfsnaam
 4. Straatnaam + huisnummer
 5. Kraambureau/verloskundige
 6. Postcode
 7. Plaats
 8. Telefoon
 9. E-mailadres

Waarom deze gegevens nodig zijn?

Libento verwerkt uw persoonsgegevens om bestellingen te verwerken en om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Libento uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Libento bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Worden uw gegevens gedeeld?

Libento verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Libento gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Libento. Er zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek worden gereageerd.

Beveiliging

Libento neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Libento maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Libento is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres:
Midachten 37, 8162 CK Epe
Telefoon: 0031 (0)578-843550/ 0031 (0)6-53650837
Email: info@libento.nl

Epe, 19 mei 2018